Home

Szte btk szakdolgozat leadási határidő 2021

Szakdolgozat leadási határideje 2021. január 22. Diplomamunka témaválasztási határidő 2021. április 30. IV. éves orvostanhallgatóknak: A klinikai orvoslás rangsorában idén a 401-500. helyen szerepel az SZTE SZAOK. Tovább a teljes cikkhez. Kedves elsőéves hallgatóink Záróvizsgára bejelentkezni a Moduloban kell 2021. március 16 - április 11. (vasárnap) 23:59 óra között. A záróvizsga 2021. június 7-18. között lesz. A szakdolgozat-leadással, a nyelvvizsga-bizonyítványok elküldésével, illetve a záróvizsga-beosztással kapcsolatos további információk: SZTE BTK honlapj 2019/20-as tanév II. félév. Szorgalmi időszak: 2020. február 3. - május 16. Tavaszi szünet: 2020. március 14-22. Vizsgaidőszak: 2020. május 18. - június 27 Egy nyomtatott példányt az Intézeti irodában a szakdolgozat leadási határidő napján 15:00-ig leadni. (Kivéve ha országosan elrendelt kijárási korlátozás vagy egyéb tilalom vonatkozik a személyes ügyintézésre. Ez esetben nem szükséges nyomtatott verziót leadni.) A szakdolgozat értékelése 2021. május 24 - június 4. Diploma átadó ünnepség: 2021. július 3. (szombat) ** Kivéve azon Intézetek/szakok esetében, ahol az Intézeti ügyrend másként rendelkezik. Kari naptár 2021/2022. tanév I. félév. váltás a TO naptárra. Beiratkozási időszak: 2021. augusztus 30. - szeptember 4. Szorgalmi időszak

Szegedi Tudományegyetem Kari Naptár a 2020/2021

 1. 2021. tavaszán az osztatlanos szakdolgozat leadási határideje a BTK TO hirdetésének megfelelően 2021. április 15, a portfólió leadási határideje május 20. A záróvizsgára jelentkezés a Moduloban február 15-március 5. Fontos, a végzősökre vonatkozó BTK TO-s szabályok elérhetők innen
 2. kurzusleadás határidő: 2021. szeptember 24. VI. éves orvostanhallgatóknak: Szakdolgozat leadási határidő: 2022. január 21. Szakdolgozati védési időszak: 2022. március 07. - április 01. II. félév. Szorgalmi időszak A klinikai orvoslás rangsorában idén a 401-500. helyen szerepel az SZTE SZAOK. Tovább a teljes.
 3. den végzős - az utolsó aktív félévében abszolváló és záróvizsgázó, vagy előző félévekben abszolvált, de a 2021/22/1. félévben záróvizsgázó - hallgató pontosan kitöltve (a személye
SZTE BTK - Régészeti tanszék - YouTube

Évfolyam és szakdolgozati témák. Az oktatók elérhetőségei #2 A témaválasztó lap aláíratása az oktatóval. Témaválasztó lap #3 A szakdolgozat leadási határideje előtt 1 hónappal a témavezető oktatónak megküldeni emailen a körülbelül 80%-ban elkészített dolgozato Tisztelt Végzős Hallgatók! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozatot elektronikusan, a Neptun rendszerébe kell feltölteniük. A záróvizsgára történő jelentkezés határideje, a Neptun rendszerében kitöltött kérvénnyel: 2021. március 22. (hétfő). Azon hallgatók számára, akik már korábbi félév során leadták.

A szakdolgozat formai követelményei SZTE BTK Régészeti

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakdolgozati konzultációs lehetőség (szakos és tanári MA képzés esetében módszertani dolgozatoknál) a szakdolgozat leadási határideje előtt két héttel lezárul. Ez a dátum az őszi szemeszterben november 15., a tavasziban pedig április 15 A szakdolgozat elkészítésének menete: A téma kiválasztása, oktatóval egyeztetés, témaválasztó lap aláíratása, A szakdolgozat leadási határideje előtt 1 hónappal a témavezető oktatónak megküldeni emailen a körülbelül 80 %-ban elkészített dolgozatot,; A szakdolgozat leadási határideje előtt 2 héttel a témavezető oktatónak megküldeni e-mailen a véglegesnek. 2021. augusztus 23., hétfő -Alapértelmezett színséma. A szakdolgozatvédés időpontját és az adott napra tervezett konkrét sorrendet a szakdolgozat leadási határideje után tudják meg, ezeket az információkat a Tanulmányi Osztály előadója a Coospace-en publikálja. Írjunk, olvassunk, játsszunk krimit az SZTE.

hallgatók tanári szakdolgozat és portfólió leadási határideje 2021. december 10. 2022. május 27. Osztatlan szakpáros és rövid ciklusú levelező képzésben tanári portfólió leadási határideje 2021. december 10. 2022. május 27. Szorgalmi időszak vége 2021. december 12. 2022. május 15 JOKT tájékoztató 2021.06.30. a diplomaátadóról és a doktori avatásokról Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2021/2022-es tanév őszi félév Dékáni utasítás a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a szakdolgozat leadási.. 1600 A 2020/2021 tanév tavaszi félévére vonatkozó, kizárólag a 2021. január 18. után keletkezett tanulmányi kérelmek leadási határideje. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tanulmányi Hivatal csak azokat a kérvényeket kezeli külön-eljárási díj megfizetése nélkül, melyek tartalmukból fakadóan 2021. január 18. előtt nem volta A 2021/2022. tanév őszi félévének időbeosztása. A 2020/2021. tanév tavaszi félévének időbeosztása BTK Kari kiegészítő határidők a PPKE 2020/2021. tanév tavaszi félévének időbeosztásáho HATÁRIDŐK, IDŐPONTOK 2021. június 07-18. BA, MA, szakirányú továbbképzésen: Záróvizsgára bejelentkezni a Moduloban kell: március 16 - április 11. (vasárnap, 23:59) A szakdolgozat feltöltése és leadása: április 12 - április 30. (péntek, 12 óra) SZTE BTK Szláv Intézet.

Károli Közösségi Napok (Tréninghét) 2021. április 6-9. Vizsgajelentkezés kezdete 2021. április 30. Szakdolgozat leadása (osztatlan tanárképzés) 2021. április 30. MÁJUS Záróvizsga-beosztás közzététele 2021. május 15. Tanári portfólió (tanítási munkanapló) leadási határideje 2021. május 21 Meghosszabbították a szakdolgozat leadás határidejét! Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2020/21 őszi félévben a szakdolgozat leadási határidő a járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbításra került. A szakdolgozatot 2020. november 2-ától november 23-án 23:59 percig tölthetik.

A szakdolgozat leadási határideje: 2017. április 21. A szakdolgozatot 1 példányban kell leadni a Tanulmányi Osztályon, a dolgozatokat nyilvántartásba vétel után a Tanulmányi Osztály juttatja el a Szakképzési Központba Szakdolgozat leadási határidő: 2021.04.20. Módosítás! A járványügyi helyzetre való tekintettel a szakdolgozat új leadási határideje: 2021.04.27. Feltöltési hely: Modulo rendszerben Szakdolgozat leadás ETSZK csatolt űrlapo A szakdolgozatot témavezető irányításával kell elkészíteni. A témavezető rendszeres, konzultációs jellegű foglalkozásokon segíti a hallgatót a szakirodalom felkutatásában és értékelésében, az önálló munka eredményes végzésében. Ehhez a tantárgyi kereteket a szaklaboratóriumi tárgyak kurzusai adják. a.

Szegedi Tudományegyetem SZTE BTK Kari naptá

2021/2022. őszi félévre vonatkozó határidők . BA/BSc nappali tagozat 2021. decemberi záróvizsgázók esetében. Kezdő dokumentumok leadási határideje: 2021. augusztus 17. Záró dokumentumok leadási határideje: 2021. november 19. BA/BSc nappali- és hagyományos távoktatás-, FOSZK nappali tagozat 2022. februári záróvizsgázók. #1 Téma kiválasztása, oktatóval egyeztetés Évfolyam és szakdolgozati témák Az oktatók elérhetőségei #2 A témaválasztó lap aláíratása az oktatóval Témaválasztó lap #3 A szakdolgozat leadási határideje előtt 1 hónappal a témavezető oktatónak megküldeni emailen a körülbelül 80%-ban elkészített dolgozatot ; #4 A szakdolgozat leadási határideje előtt 2 héttel. Tisztelt Végzős Hallgatók! A záróvizsgára jelentkezési határidő közeledtével ismételten felhívom figyelmüket, hogy a Modulo programban a jelentkezés határideje minden szakon és képzési szinten: 2021. április 23. 23:59. (Az osztatlan tanárképzésben végző hallgatók a szakdolgozat központilag meghatározott korábbi leadási határideje okán 2021. április 15. 23:59-ig.

A témalap leadási határideje: a szorgalmi időszak 2. hetének vége (a kurzusfelvételi időszak vége). Letölthető Szakdolgozat témalap. A kurzust a Szakdolgozat témalapok alapján, a konzulensek ismeretében a GYTK-n az Intézeti tanulmányi felelősök, külső intézet esetén a Tanulmányi Osztály hirdeti meg a hallgatónak a. Tisztelt Hallgatók! Szakdolgozati nyilvántartó lapjuk leadási határidejét intézetünk a TVSZ új rendelkezésével összhangban maga szabályozza: a szakdolgozati nyilvántartási lap leadási határideje - 2 hónappal a szakdolgozat leadási határideje előtt van, vagyis - február 15., illetve szeptember 15. A szakdolgozatok leadási határideje a 2018 tavaszi félévben: 2018.

Egy nyomtatott példányt az Intézeti irodában a szakdolgozat leadási határidő napján 15:00-ig leadni. (Kivéve ha országosan elrendelt kijárási korlátozás vagy egyéb tilalom vonatkozik a személyes ügyintézésre. Ez esetben nem szükséges nyomtatott verziót leadni.) 4. A szakdolgozat értékelés Határidők, időpontok. Legutóbbi bejegyzések. Bibok Károly: MTA doktori védés 2021-04-27; ZÁRÓVIZSGÁZÓ HALLGATÓK: szakdolgozatok 2021-04-13; Szláv minorok és specializációk 2021-04-13; Szlavisztika szabadegyetem 10/7. 2021-03-30; Szlavisztika szabadegyetem 10/3. 2021-02-28; SZTE BTK Szláv Intézet. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Központi telefonszám: +36 62 546-051 Központi fax: +36 62 420-95 Btk. 38. § (1) Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében megállapítja a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy - a (4) bekezdésben meghatározott esetekben - azt, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége kizárt. részének, de legkevesebb három. Leadási határidő: a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napja. 4. A szakdolgozat késedelmes leadása esetén fizetendő különeljárási díj mértékét az SZTE hallgatói térítésekről és juttatásokról szóló szabályzata tartalmazza. A szakdolgozat tartalmára vonatkozó követelmények: 6

SZTE BTK – A legjobb választás - YouTube

Szegedi Tudományegyetem BA szakdolgozat és záróvizsg

Egyre közeledik a szakdolgozatok leadási határideje. A dátumok nemcsak egyetemenként, hanem karonként is eltérnek. Megnéztük, hogy egyes egyetemek gazdaságtudományi karain mi a végső leadási határidő Szakdolgozat leadása. Szakdologzat: Leadási határidő: 2020. április 27. 11. óra. A szakdolgozat leadásának módja elektronikus a témavezetőnek és az oktatászervezőnek küldött e-mailben. A határidőn belül a szakdolgozatot fel kell tölteni a DEA rendszerbe is. A megküldött és a DEA-ba feltöltött dolgozatnak azonosnak kell. kérelmek beadási határideje 2021. december 16. Tanári portfólió (tanítási munkanapló) leadási határideje 2021. december 17. Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben, 4 féléves mesterképzésban, szakirányú továbbképzésekben) TVSz. 77 feltölteni a leadási határidóvel azonos idópontig. Bekötött példányra tehát a jövóben nem lesz szükség, a szakdolgozatok archiválása elektronikus úton történik. - A szakdolgozatok leadásának határideje (az BTK Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE TVSZ 19. fejezetét kiegészító 1. pontja szerint) november 30. és április 30

Leadási határidő: 2015. május 29. A Szakdolgozat előkészítés 1., GYTK1211 kurzus teljesítésének igazolásához a Szakdogozat témalap leadási határideje 2014. október 15 . A kurzust a leadott Szakdolgozat témalapok alapján, a konzulensek ismeretében a Tanulmányi Osztály veszi fel a hallgatóknak az ETR-ben A Szegedi Tudományegyetem honlapja. Hírek, információk jelentkezőknek, hallgatóknak, munkatársainknak és partnereinknek 2020/2021-es tanév II. fépast perfect simple képzése lév. Szakdolgozat leadási határidő szakirányú tokínai pécs vábbképzéses hallgatóknak. 2021. április 19. (hétfő) Szakdrtl gold most olgozat leadási határidő végzősgazdabolt csorna BA, MA szakos (a tavaszi záróvizsgákhoz) 2021. április 26 Nem azokat tartom a könyvek szerelmeseinek, akik almáriumba rejtik könyveiket, és soha nem veszik kézbe őket; hanem azokat, akik éjjel-nappal lapozgatják, gyötrik, elhasználják őket, akik mindenfélét irkálnak a margóra, és akik jobban szeretik a hibák törlésének nyomait, mint a hibákkal teli sértetlen példányokat 2021. február 6. Szakdolgozati téma-, konzulensváltás iráni kérelem leadási határideje 2021. február 6. 2021. február 6. Szakváltás - Osztatlan tanárképzés egyik szakjának megváltoztatása 2021. február 6. 2021. február 7

Költségtérítések összegei a 2021/2022-es tanévben. ELTE Kémiai Intézet. A 2020/21-es tanév II., tavaszi félév végi vizsgaidőszakában záróvizsgát tenni kívánó Kémia BSc szakos hallgatóknak a szakdolgozat leadási erwin bach határideje: 2021. május, 17., hétfő, 16 óra. Hallgatóinkna Szakdolgozati témák Neveléstudományi Intéze. Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Központi telefonszám: (+36-62) 544-000 Központi fax: (+36-62) 546-37 SZTE ÁOK NÉPEGÉSZSÉGTANI INTÉZET Szakdolgozat témák gyógyszerészhallgatók részére 2020/2021. tanév Egy tetszőleges magyarországi környezet.

Szakdolgozat leadásihatáridő hosszabbítási kérelem (a 2020-2021/2. félévben a szakdolgozat leadással kapcsolatos infromációk itt) Szakdolgozati témaválasztó lap BA képzés Szakdolgozati témaválasztó lap MA képzé Záróvizsgára jelentkezés határideje: ÁJK (jogász szak): 2021. szeptember 15. (kedd) ÁJK (minden képzés kivéve jogász szak): 2021. október 31. (szombat) BTK: 2021. október 15. (csütörtök) SZEK: 2021. november 30. (hétfő) PK: 2021. november 15. (vasárnap) Szakdolgozatok leadási határideje az őszi záróvizsga-időszakra. A záróvizsgára jelentkezés határideje minden szakon: januári záróvizsga esetén: október 15. október 15-31. között késedelmi díj fizetése ellenében adható le a jelentkezés, október 31-e után záróvizsga jelentkezésre nincs lehetőség

Szegedi Tudományegyetem Kari naptá

Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási határidő: 2022. február 21. hétfő Szakdolgozat, záróvizsga: Szakdolgozati témalap leadási határideje Űrlap neve: Szakdolgozati témalap. 2021. október 8. péntek 16 óra: Szakdolgozat leadásának bejelentése változatlan konzulens mellett, már abszolvált hallgatókna A 2020/2021/2-es szemeszterben a szakdolgozat leadási határideje: 2021. április 16! A szakdolgozat leadásának hosszabbbítása NEM lehetséges! A szakdolgozat leadása előtt kötelező elvégezni a plágiumszűrést! Ennek módja, hogy a hallgató elküldi a szakdolgozat pdf. verzióját Kozmáné Sike Emese részére, aki a.

Osztatlan - Department of English Language Teacher

 1. a szakdolgozat benyújtási határideje 2020. április 22-ére módosult. A 2019/2020. tanév tavaszi félévben a szakdolgozatot csak elektronikus formában, a Neptun tanulmányi rendszer erre szolgáló felületére kell feltölteni, a szakdolgozatot papíralapon nem kell benyújtani
 2. Szakdolgozat: Kiterjesztett, végső leadási határidő: 2020. április 27. 11. óra. A szakdolgozat leadásának módja elektronikus: kérjük, a szakdolgozatot küldjék el e-mailben a témavezetőnek, illetve határidőn belül töltsék fel a DEA rendszerbe ; PPKE BTK Régészeti Tanszék Záróvizsga és záróvizsga tételsor
 3. Szakdolgozat leadási határideje (szaktanszék) 2009. május 20. 2010. január 6 . BGF SZAKDOLGOZAT PDF - islah . Szakdolgozat Angol magántanár Spanyol magántanár További topikok Ön azt választotta, hogy az alábbi linkhez hibajelzést küld a lap.hu oldal szerkesztőjének
 4. A 2020/2021/2-es szemeszterben a szakdolgozat leadási határideje: 2021. április 16. A szakdolgozat hosszabbítása NEM lehetséges! A szakdolgozat leadása előtt kötelező elvégezni a plágiumszűrést! Ennek módja, hogy a hallgató elküldi a szakdolgozat pdf. verzióját Kozmáné Sike Emese ( ) részére, aki a plágiumszűrés.
 5. Május 25-ig küldjék el kitöltve a btk.unideb.hu oldalról letöltött abszolutórium iránti kérelmüket a címre! A Történelmi Intézetben a szakdolgozatok leadási határideje a 2020/2021-es tanév II. félévében végző hallgatók számára 2021. április 25. (vasárnap) 23.59

Szegedi Tudományegyetem Kari Naptár a 2021/2022

 1. A szakdolgozat és portfólió feltöltési határidői: a portfólió leadás határideje: Az SZTE JGyPK Művelődéstudományi Intézete megrendezi az. Intézet Napját, melyre tisztelettel meghívjuk, és szeretettel várjuk. december 5-én 10 órai kezdettel 2/64 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A.
 2. Az SZTE Junior Akadémia a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal együttműködve ismét pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem azon nappali és levelező tagozatos hallgatói számára, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt, ezáltal veszélybe került.
 3. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a szakdolgozati témaválasztó lap leadási határideje az őszi félévben szeptember 30., a tavaszi félévben február 15. Felhívjuk továbbá hallgatóink figyelmét, hogy a szakdolgozati konzultációs időszak a szakdolgozat leadási határideje előtt két héttel lezárul
 4. 2021. április 19. (hétfő) Szakdolgozat leadási határidő végzős BA, MA szakos (a tavaszi záróvizsgákhoz) 2021. április 26. (hétfő) - május 4. (kedd) Szakdolgozat védése BA, MA szakos hallgatóknak. 2021. május 3. (hétfő) Szakdolgozat leadási határidő végzős JFSz képzés hallgatóinak (a tavaszi záróvizsgákhoz) 2021.
 5. Szakdolgozat leadása Anyakar Szakpár Szakdolgozat leadási határidő Leadás helye Portfólió leadási határidő Leadás helye BTK BTK - BTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a BTK-ra írja a dolgozatát 03.23. BTK TO 05.29. BTK TO 8/16/2021 1:55:24 PM.

SZTE BTK fordító- és tolmácsképzés - Home | Facebook

BA szakdolgozat és záróvizsga SZTE Pszichológiai Intéze

Jog- és Államtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Telefon: (36 1) 4297-200 Fax: (36 1) 4297-20 Szakdolgozat leadási határideje, záróvizsgára jelentkezés (KI * és DMI *) október 30. március 31. Diplomamunka bemutatása (KI *, DMI *) november 16. - november 20. május 3. - május 7. Szakdolgozati és Diplomamunka téma bejelentése (KI, DMI, ZMI *) előző szemeszter június 12. február 1 (2021.05.11.) Határidők. Záróvizsgára való jelentkezés (Modulo): 2021. április 19. - május 03. A beadott jelentkezés csak a dolgozat határidőn belüli feltöltésével válik érvényessé - ez a szakdolgozatukat korábban már megvédő hallgatókra is vonatkozik! Szakdolgozat beadása (Modulo): április 19. - május 03

Szegedi Tudományegyetem Évfolyam- és szakdolgoza

Tájékoztató szakdolgozat leadásról - PTE BT

Elte ppk szakdolgozat leadási határidő 2021. Tisztelt Hallgatók! A húsvéti ünnepek miatt a szakdolgozat leadási határideje módosult, új határidő: 2017. április 21.(péntek Szakdolgozat leadási határidő Tisztelt Szakdolgozók! A Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében készült szakdolgozatok leadási határideje. 2017. május 15 Szakdolgozat nyomtatás és kötés blog Közeleg a szakdolgozat leadási határidő Ilyenkor célszerű áttekinteni a formai követelményeket, igénybe venni a konzultációs lehetőségeket és ellenőrizni a leadási határidőt Tisztelt Hallgatók! Szakdolgozatok, diplomamunkák és témaengedélyezők leadásának határideje: 2018. május 18. 12:00 A

2014/2015 | SZTE BTK Régészeti Tanszék

> A szakdolgozat feltöltésének a lehetősége, a feltöltési határidő napján 16 > órakor lezár. Ezért kérem előtte fejezze be a szakdolgozat feltöltését. Ezért kérem előtte fejezze be a szakdolgozat feltöltését ÁJK (minden képzés kivéve jogász 2021. április 15. ÁJK (jogász szak) 2021. február 15. (hétfő) szak) (csütörtök) BTK 2021. március 16. (kedd) HTK: 2021. április 15. (csütörtök) SZEK: 2021. április 30. (péntek) TFK: 2021. április 15. (csütörtök) Szakdolgozatok leadási határideje a tavaszi záróvizsga-időszakra történ május 10. 16:00 - Az EHÖK közéleti ösztöndíj és a rendkívüli szociális támogatás pályázatok leadási határideje május 15. - A 2020/2021. tanév tavaszi félévi szorgalmi időszak utolsó napja és a Tanári TMA szakdolgozat témabejelentő lap leadásának utolsó napj

2016/2017 | SZTE BTK Régészeti TanszékSZTE BTK Francia Tanszék - Home | Facebook

A 2020/2021. tanév II. félévi Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséhez szükséges kérdőívek a NEPTUN-ban 2021.04.26-tól 2021.07.03-ig érhetők el Jelentkezési határidő: 2021. január 17. (vasárnap) éjfél. FRI, FEB 26, 2021 - FEB 27, 2021 A Tudományos Ösztöndíj Pályázat leadási határideje 2020. december 04., 14 óra. hogy a 2020/21 őszi félévben a szakdolgozat leadási határidő a. Szte őszi szünet 2021. 2020. december 14 - 2021. január 8-ig: A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: December 18.Szakdolgozat és/vagy portfolió beadási határideje a felsőoktatási szakképzésben: December 7- 18. Vizsgaidőszak végzősöknek: December 14 -Január 30 Ahogy már említettem, a koronavírus itthon a szakdolgozatok leadási határideje előtt egy hónappal robbant be, azonnal bezártak minden közintézményt, így a könyvtárakat is. A hallgatók helyzetét nehezítette, hogy a kollégiumokból is egyik napról a másikra kellett kiköltözniük A dolgozat leadási határideje: 2021. május 16. 23.55 óra Szóbeli vizsga (online) A szóbeli vizsgára a pályázónak egy motivációs levelet kell elkészítenie egy előzetesen kialakított sablon alapján, amelyben ismerteti a specializációnak megfelelő szakmai alkalmasságát, rátermettségét és azt, hogy miért az adott.