Home

World wide web megjelenése

A World Wide Web Key Concepts, System Description

  1. dig rosszindulatú szoftvereket terjesztenek. Az online bűnözés kémkedést, csalást, személyazonosság-lopást és illegális információgyűjtést is tartalmaz..
  2. t reklámfelület. A világszerte rohamosan növekvő terjedés, a
  3. den té­makörben.. A World Wide Web (~) egymással hypertext technikával összekapcsolt dokumentumok millióit jelenti.
  4. 30 éves a Világháló, azaz a World Wide Web. írta Miklós Attila | 2021.08.06. | 1990s, Ezen a napon, Kultúra / Sport. 1991. augusztus 6-án vált publikussá a Tim Berners-Lee jegyezte találmány, amit ma egyszerűen csak Web-nek hívunk és ami nem csupán életünk részévé vált, de megváltoztatta modern történelmünket is..
  5. A World Wide Web programozása. 1 100 Ft. Antikvár könyv - 2005. Mennyisé
  6. Az internet ősének, az ARPANET hálózatnak az 1969-es megjelenése után egy ideig az Egyesült Államokon belül kapcsolódtak össze a számítógépek, hálózatok. Az európai kutatóhelyek is csak fokozatosan kapcsolódtak be az egyre inkább kutatóhálózattá váló rendszerbe, Magyarországnak azonban erre egészen a kilencvenes évekig esélye sem lehetett
  7. Ma már senki sem kérdőjelezi meg, hogy a world wide web megjelenése a könyvnyomtatáshoz hasonló, ha ugyan nem még azt is messze felülmúló hatás-sal van az emberi kultúra fejlődésére. Bár első változata csak az informálódás tér- és időkorlátait bontotta meg

Az internet olyan globális számítógépes hálózat, amelyen a számítógépek az internetprotokoll (IP) segítségével kommunikálnak. Felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a világháló (World Wide Web, WWW).. Az internet kifejezés nemzetközileg elterjedt szó, az angol eredetű internetwork. A világháló (World Wide Web) megjelenése Period: 1990 to 2019. Ipari forradalom 4.0 (World Wide Web)1990-es feltalálására tettem a választóvonalat, mert ez egy fontos mérföldkő volt a technológia mindennapi életbe való beszivárgásában. Emellett a 90-es évek elején esett szét a Szovjetunió és ért véget a.

Az Internet története

A World Wide Web, az Internet leggyakrabban - OSZ

Live statistics and coronavirus news tracking the number of confirmed cases, recovered patients, tests, and death toll due to the COVID-19 coronavirus from Wuhan, China. Coronavirus counter with new cases, deaths, and number of tests per 1 Million population. Historical data and info. Daily charts, graphs, news and update Az Internet általános használata csak a 1990-es évekt ıl, a WWW (World Wide Web) megjelenése után terjedt el. Ma már ott tartunk, hogy az Internet segítségével naprakész információkat szerezhetünk, és számtalan szolgáltatását használva, mint például az e-mail Miként egy domain név nem csak 1 ip-re mutathat, így a kezdetekkor azt találták ki, hogy a mivel a rendszer neve a World Wide Web, így a weboldalak a www.-ról töltődjön be. Így lehet eltérő ip címet adni más aldomain-eknek. (Külön a fő domain-nek is akár, bár az elég értelmetlen lenne.) Így lényegében a rövidítés. A World Wide Web magyar szeletének sajátos nyelve már a lakossági internet megjelenése előtt elkezdődött formálódni. A közösség 1995 végén rendezett arról szavazást, mi legyen az angol homepage szentesített magyar változata. A legtöbb voks a címlapra érkezett, ám ez igazából nem terjedt el, és mára a másodiknak.

Az internet általános használta csak a World Wide Web megjelenése után terjedt el. Mostanra az internet segítségével naprakész információkat lehet elérni, és különböz ı szolgáltatásait használva, mint például az e-mail, chat, videokonferencia, a t ılünk távolab amilyen áttörés volt annak idején a World Wide Web megjelenése. 4. 2009.03.23. 2 A számítástechnika fejlıdésének jellemzıje a kezdetektıl fogva Az előző verzió megjelenése óta történt változások részletes listája a W3C webhelyén olvasható. HIRDETÉS [W3C] Újabb verziót bocsátott ki a World Wide Web Consortium (W3C) a webes szabványok tesztelésére szolgáló Amaya nevű programjából

* Világháló (Informatika) - Meghatározás - Online Lexiko

WWW: a World Wide Web elődje. 1989-ben született az alapötlet: a kutatók egymás közötti kommunikációja a szakcikkek elektronikus, hálózaton történő összekapcsolásával is bővíthető. Erre egy hipertext rendszert javasoltak. A hiperlinkelt dokumentumok egymással összekapcsoltak a hálózaton. 1990 20.2 IPv6 - az internet következo generációja. A WWW (World Wide Web) megjelenése miatt az interneten keresztül, TCP/IP segítségével kommunikáló gépek száma robbanásszeruen megnott az elmúlt tizenöt évben A webes leírónyelvek szabványosítása hivatalosan egészen 2007-ig a W3C (World Wide Web Consortium) kizárólagos feladata volt, ám 2004-ben a csigalassúságú munkájukkal elégedetlen böngészőgyártók a HTML5 fejlesztése céljából megalakították a WHATWG-t (Web Hypertext Application Technology Working Groupot)

30 éves a Világháló, azaz a World Wide Web Retro Magazin

Eszterházy Károly Főiskola - Weblaszerkesztés I. Készítették: Kaulics Dóra, Gréz Ferenc, Szombati Gábo A World Wide Web megjelenése óta viszont egyre nő azoknak az anyagoknak a száma, amelyeknek sohasem volt és sohasem lesz papíralapú változatuk. Gondoljunk csak arra, hogy egyre több hivatalos ügy intézhető el online módon anélkül, hogy bármilyen hagyományos papíralapú irat keletkezne erről 25 éve történt: megszületett a Föld legelső weblapja A digitális forradalom nagy pillanatait. Az első weblapot 25 évvel ezelőtt, napra pontosan 1990. december 20-án Tim Berners-Lee 36 éves fizikus, a CERN munkatársa készítette el.. Ez a honlap, mint a világ legelső weboldala, az Info.cern.ch címen 1991. augusztus 6-án vált elérhetővé 1992. fontos mérföldkő volt a töretlen fejlődésben, ugyanis ekkor jelent meg a World Wide Web, amely lehetőséget biztosított információk közlésére, szórakoztatásra, üzleti tevékenységre is. 1995-ben magyar kormányzati szervek is megjelennek on-line formában

World Wide Web keres ı rendszerek fejl ı dése, FMT Ü '97 Fiatal M ő szakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár, 1997. március 21-23, ISBN 973-98092-2-7, 201-204 Az internet - és különösen a World Wide Web - megjelenése és fejlődése a múlt század utolsó évtizede során az információmegosztás és -szerzés módszereinek, technikáinak jelentős átalakulását eredményezte. 40 World Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 US 286. 1993 Az elsı grafikus böngészı megjelenése (MOSAIC) 1991 A World Wide Web megalkotása 1983 A TCP/IP lesz az internethivatalos protokollhja 1981 Az internetszó használata összekapcsolt hálózatok értelemben 1973 TCP/IP protokoll kifejlesztése 1962 PaulBaranterve az elsı csomagkapcsolt hálózatról 1957 DoD-ARPA hálóza Az 1994-ben alapított World Wide Web Consortium (W3C), amely nyílt szabványokat támogat a világháló számára, összehozta a Netscape Communications-t, a Microsoft-ot és más cégeket, hogy kifejlesszenek egy szabványt a webböngészőkben használatos szkript nyelvek számára, így alakult ki az ECMAScript. A szabvány első.

megjelenése szempontjából legfontosabb médium az Internet1, mivel Gibson Valójában az Internet3, különösen annak 1994 óta létező World Wide Web4 felülete, nem új médium, hanem minden korábbi ötvözete és valami több is annál, metamédium. Interaktív és participatív médium mint amilyen áttörés volt annak idején a World Wide Web megjelenése. 2. Technológiai háttér, történelmi áttekintés A számítástechnika fejlődését kezdetektől fogva az jellemzi, hogy a technológiai fejlesztések során elért kapacitásnövekedést, legyen az számítási, tárolási vagy adatátviteli, a felhasználó teljes katalizátoraként hatott a World Wide Web megjelenése is, hisze n eze a felülete már nem­ csak szöveges, hanem különféle multimédiás for­ mátumok megjelenítése is lehetővé vált. A régi folyóirat-szerkesztést technikák kiszorításával az immáro n fájlokba tárolt cikkek archiválása é

Ezután egyre több és több gépet kapcsoltak rá az internet hálózatára, amely folyamat a mai napig tart. Miután megjelent a WWW (World Wide Web) elérte Európát, a forgalom óriási növekedésbe kezdett. Érdemes megnézni, hogy 1995 februárjában már több mint 13 terabájtnyi adat folyt keresztül a világhálózaton a World Wide Web kialakulása (1. feladat) alkalmazások számának robbanásszerű növekedése . 1990-es évek vége . további, dinamikus növekedés (2 feladat) az Internet globalizálódása (az országos és nemzetközi vonalak sávszélességének növekedése; a földrajzi határokon átívelő szolgáltatások megjelenése

A World Wide Web programozása 1 100 Ft - panem

A World Wide Web megjelenése (Lipson-Day, 2005) Tim Ber-ners-Leehez, a svájci CERN (European Council for Nuclear Research) munkatársának nevéhez fűződik, s a zárt forráskódú Gopher (egy meg-osztott dokumentum-kereső és -beszerző hálózati protokoll az inter WWW (World Wide Web) Világméretű, hipertext-hipermédia alapon felépülő, kliens-szerver elv szerint működő hálózati ~, amelyet közkeletűen 'Web' vagy 'Net' néven, magyarul Hálóként is említenek. A ~ nem azonos az Internettel, annak csak egyik felhasználási formája

Web alkalmazások kialakulása. 2.2.2. Web alkalmazások kialakulása. A World Wide Web úgynevezett kliens-szerver architektúrára épülő, kérés-válasz típusú kommunikáción alapuló internet szolgáltatás. Ez erősen leegyszerűsítve annyit tesz, hogy az információt hordozó weblapok nem a felhasználók számítógépein, hanem. világ első World Wide Web böngészőjé-nek megjelenése után elkészültek tanszé-künk első, hallgatókkal közösen készített weboldalai. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen programot a kötelező és rendszeres okta-tási programba lehetetlen volt beépíteni, hiszen a World Wide Web médiuma még csupán papíron létezett a tanév.

Az internet hazai megjelenése • MTM

A szakirodalom a világháló létrejöttét két dátumhoz is köti. 1990 decemberében Berners-Lee létrehozta a hálózati kommunikációt sztenderdizáló protokollt, a http-t, a leíró nyelvet, a html-t, és az első böngészőt és szervert, 9 útjára indítva a World Wide Web-et (Berners-Lee 1999: 29). 1991 márciusában a World Wide. Valamikor a kilencvenes évek elején a World Wide Web közösségi médiumként indult, és a tíz évvel később bekövetkező webkettes forradalom voltaképp nem tett mást, mint visszavette közösségi használatba a hálót Megjelenése. A compó hosszúsága átlagosan 20-30 centiméter, legfeljebb 70 centiméter (7,5 kilogramm tömeggel). A compó teste zömök, erőteljes felépítésű, magas faroknyéllel. Szája kicsi, csúcsba nyíló, mindkét szájzugon egy-egy rövid bajuszszál lóg Nem arról van szó, hogy a web 1.0-ban olyan gyökeres változások mentek végbe, hogy kapott egy új verziószámot. Az elnevezés inkább arra utal, hogy egy új típusú hálózat váltja fel a statikus honlapokból felépülő World Wide Web világát. A webkettőt gyakran nevezik internetmédiának, közösségi médiának vagy.

Ugyanakkor az elmúlt néhány évben a W3C (World Wide Web Consortium) és iparági szereplők elkészítették azokat a specifikációkat, amelyek lehetővé teszik, hogy hasonló multimédiás tartalmakat készítsünk, és a böngészők is egyre nagyobb arányban támogatják a HTML5 technológiát, ami felválthatja az eddig önálló. Online shopping is a form of electronic commerce which allows consumers to directly buy goods or services from a seller over the Internet using a web browser or a mobile app.Consumers find a product of interest by visiting the website of the retailer directly or by searching among alternative vendors using a shopping search engine, which displays the same product's availability and pricing at. Sir Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója és a World Wide Web feltalálója, 25 évvel ezelőtt, 1994. október 1-én alapította meg a World Wide Web Konzorciumot, azzal a céllal, hogy a Web hosszú távú fejlődését biztosítsa. Magyarország 1995 óta tagja a Konzorciumnak, a W3C Magyar Irodának a SZTAKI ad otthont

A World Wide Web. A legfejlettebb internet eszköz, a WWW (World Wide Web vagy világháló) már nemcsak szöveges dokumentumokat közvetít, hanem képet, zenét és videofilmet is. Az un. böngésző- (browser) programok használatakor (Netscape Navigator, Internet Explorer, AOL) az egér segítségével speciális szövegrészekre, gombokra. Az Internet multimediális területének a World Wide Web terjedésével, a hozzáférés bôvülésével, az adatátviteli csatornák szélesedésével, a nagyteljesítményû keresô programok (search engine) megjelenése révén megnyílik a lehetôség a hypertext koncepciójának totálissá tágítására. A szövegek mellett. Rögzített felső szintű tartománynevek COM: kereskedelmi szervezet EDU: oktatási intézmény az USA-ban GOV: kormányzati szervezet NET: hálózati kiszolgáló ORG: non-profit szervezet. World Wide Web A Weben az információk oldalanként (site) jelennek meg. Az oldalak szövegeket és objektumokat tartalmaznak The World Wide Web, the formation of the home page in our library means a new challenge, appeareance of new forms for us. We can continue temporary exhibs with these new tools, new face. Moreover the the web surface gives opportunity for permanent exhibitions as well, so temporary and permanent can be shown simultaneously megjelenése után, 1992-ben kidolgozták a World Wide Web alapelveit, a www-t. Ehhez csak egy böngésző program szükséges és különösebb tanulás nélkül máris kereshetünk, azaz szörfözhetünk az interneten. A www forradalmasította az internetet, innen kezdve egyenes út vezetett az alkalmazások robbanásszerű növekedéséhez

Internet - Wikipédi

A World Wide Web ( WWW, Web, W3, Világot átszövõ pókháló) a multimédiás lehetõségekre legjobban építõ Internet szolgáltatás, amely népszerûségét annak köszönheti, hogy a dokumentumok között kapcsolatok létrehozását teszi lehetõvé, egyesíti az eddigi Internet-szolgáltatások elõnyeit, és látványos, színes. A harmadik szakasz világszerte napjainkban teljesedik ki, fő mozgatói a multimédia kiépítésű gépek megjelenése és az Internet rohamos terjedése, valamint a World Wide Web-jelenség. A folyamat során a számítógép a perifériából a centrumba kerül, mindenütt jelenlévővé és így általánosan hozzáférhetővé válik, a. Ez számos új lehetőséget, természetesen ismét megoldandó feladatokat eredményezett, hiszen az elektronikus dokumentumok kezelését más, a globális hálózatok, ezen belül is elsősorban a World Wide Web platformján kellett megoldani

A World Wide Web sikerének köszönhetően a gerinchálózatok sávszélességének legnagyobb fogyasztójává lépett elő a web átviteli protokollja: a HTTP. a web megjelenése előtt nem volt olyan információs rendszer, amely a szövegestől eltérő adattípusokra ilyen jelentős mértékben épített volna.. A film elnagyolt részletekkel dolgozik, de tartsuk fejben, hogy hét évvel a world wide web születésének hajnala előtt járunk. A nagyközönség ekkoriban még nem igazán értette a számítógépek világát (ez egyesek szerint nem is változott sokat azóta sem), így a hidegháborús fenyegetettség közepette reális veszélyként. koncepciója jelentik. Az 1990-es évek tudományos életében a legnagyobb áttörést a World Wide Web jelentette, amely könyvtári területen a digitális könyvtárak széleskörű elterjedését eredményezte. A hálózaton megjelenő nagy mennyiségű tudás szervezésének problémájára a világháló nem jelentett megoldást

Sir Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója és a World Wide Web feltalálója, 25 évvel ezelőtt, 1994. október 1-én alapította meg a World Wide Web Konzorciumot, azzal a céllal, hogy a Web hosszú távú fejlődését biztosítsa. Magyarország 1995 óta tagja a Egy kattintás ide a folytatáshoz. Az írás megjelenése pedig lehetővé teszi az oly mértékű absztrakciót is, mely alkalmas a beszédről való írásra és az írásról való írásra is, az első metaszövegek létrejöttének médiumaként. Az Internet a world wide web hypermediális felületén egyszerre egy időben teszi lehetővé ezeknek az eszközöknek akár. Készítette: Kajári Katalin EKF: Informatikus - Könyvtáros szak Médiumismeret 2. Oktató: Dr. Forgó Sándor 2012. márc. 12. http://www.google.hu/imgres?q=az. A legek közül ki nem hagyható a World Wide Web, amely 1993-ban vált nyilvánosan elérhetővé, ma mindenütt jelen van. Az elsők között. Az Intel első kereskedelmi mikroprocesszora 1971-ben debütált, s mérete miatt elindította a laptopok és mobiltelefonok fejlődését Tetzchner szerint az Opera 6.0 beta gyorsabb, mint elődjei (Megj.: ezt szubjektív véleményként én is alá tudom támasztani), hatékonyabban használja a rendelkezésre álló memóriát és további előrelépés történt a World Wide Web Consortium (W3C) által közzétett standardok támogatása terén

Legfőbb találmányok az első ipari forradalom óta timeline

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ Taszítások és vonzáso A valódi exponenciális ugrást a WWW (World Wide Web, magyarul Világháló) európai megjelenése után, az internetszolgáltatás világszintű elterjedése jelentette, amikor a 80-as évek vége felé már az USA-án kívüli országok is elkezdték kiépíteni a különböző gerinchálózataikat

A magyar irodalom filológiája | Digitális Tankönyvtár

Fordítás 'World Wide Web' - Szótár magyar-Szlovén Glosb

a World Wide Web kialakulása 1990-es évek vége További, dinamikus növekedés Az Internet globalizálódása (az országos és nemzetközi vonalak sávszélességének növekedése; a földrajzi határokon átívelő szolgáltatások megjelenése A WWW/web születése A World Wide Web alapelveit 1989-ben Genfben, Tim Berners Lee a CERN részecske-fizikai kutatóközpont munkatársa fektette le. Cél volt: hogy a kutatók könnyen és olcsón meg tudják osztani egymással publikációikat és kutatási eredményeiket, azaz egy-egy kiadott tudományos cikk a vilá 1.2.1 A World Wide Web szolgáltatás A World Wide Web (röviden www vagy web) egy olyan szolgáltatás az interneten, amely gyakorlatilag egy nagyméretű összefonódó dokumentumrendszer. Ennek a dokumentumrendszernek alapvető eleme a weblap, ami nem más, mint egy HTML kiterjesztésű elektronikus dokumentum A nyelv jelenlegi változatának első verzióját 1997-ben publikálta a Berners-Lee által alapított World Wide Web Consortium (W3C), amely a webes szabványok nemzetközi szervezeteként tevékenykedik. ez pedig az úgynevezett szemantikus web megjelenése - mondta Zentai. Ez annyit jelent, hogy a HTML-állományokon belül. WWW (World Wide Web) elnevezés is. Tim Berners-Lee-t érdemei elismeréséül 2004-ben Erzsébet királynő lovaggá ütötte. A weblapok elhelyezkedése A HTML-kódú fájlok a webszerveren egy mappastruktúrában helyezkednek el. A weblapokon lévő képek, hangok, filmek stb. külön fájlokban vannak, melyekre maga a HTML

World Wide Web - 1993-ban vált nyilvánosan elérhetővé, napjainkban pedig mindenütt jelenlevővé. 2. Intel 4004 - az Intel első, a kereskedelmi forgalomban is elérhető mikroprocesszora 1971-ben debütált, s mérete miatt elindította a laptopok és mobiltelefonok fejlődését A WEB szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Az általuk létrehozott rendszerbõl alakult ki a mai World Wide Web (WWW), ez az Internet alapú globális hipermédia rendszer. , a WEB megjelenése, valamint a Sulinet program indítása körvonalaz egy feladatot, amelynek megvalósítása a pedagógusokon múlik.. Az Internet elterjedésének hatalmas lökést a hálózatban való könnyű eligazodást biztosító World Wide Web (WWW) megjelenése, és az azt alkalmazó Internet-böngésző programok kifejlesztése hozta. Ezt megelőzően a hálózat használata komoly számítástechnikai ismereteket követelt meg A World Wide Web atyja, Tim Berners Lee volt, ő találta fel a hyperlink alapú, http/IP alapú böngészést, így a világ első weboldala az általa működtetett info.cern oldal lett. Az internet indulásakor 7 domain névvégződést alkottak, így könnyebben átláthatóvá vált, hogy az adott címen működő vállalat vagy. www - world wide web | vitticeps - választott (domain)név | hu - kiterjesztés Ez egy teljes értékű domain név. A nem teljes értékű domain neveket aldomain-noknak nevezzük - ezek 4 részből állnak. A választott (domain)név után áll még egy rész. Ingyenes webtárhely regisztráció esetén aldomain nevet kaphatunk

1990-es évek a World Wide Web kialakulása, népszerűvé válása 1990-es évek végétől napjainkig, a műszaki háttér, azaz a sávszélesség tartalomszolgáltatás megjelenése [információk ingyenes közzététele különböz A CERN a World Wide Web programját 1994. április 30-án nyilvánosan elérhetővé tette, majd a következő kiadást nyílt licensz-el tette elérhetővé, A Web fejlődése az első honlap megjelenése óta kétséget kizáróan töretlen, napjainkban Itt azt tapasztalhatjuk, hogy 2001 őszén az ún. .com megjelenése egy új utat tárt fel az online társadalom számára. Később a web 2.0 megjelenése a World Wide Web (www) második generációja, amely az addigi statikus szerkezetű HTML oldalakat egy interaktívabb és dinamikusabb webes felületre konvertálta át

A HTML a World Wide Web alapvető leírónyelve. A HTML dokumentum egy olyan szövegfájl, amely a szövegen kívül tartalmaz ún. html-tag-eket - vagy más néven formázó utasításokat -, ezen kívül további objektumokra mutató hivatkozásokat is. A html tag-ek befolyásolják a dokumentum megjelenítését, kapcsolatait, ezeket a. A világháló (World Wide Web) Andreessen fejlesztett Netscape Navigatort (1997-től Netscape Communicator) választották, amely 1994-es megjelenése után gyorsan domináns pozícióra tett szert, és 1996-ban a piac majdnem 80 százalékát uralta. Fotó: GettyImages A World Wide Web fejlődésével és a tartalomközlők körének kiszélesedésével megnőtt az igény arra, hogy a honlapok megjelenése minél érdekesebb, figyelemfelkeltőbb és kifinomultabb legyen. A HTML kezdeti stilisztikai-megjelenítési korlátai miatt általánossá vált, hogy a honlapokon az egyes tartalomelemek pontos.

internet megszületésének is tekinthető. Véglegesen World Wide Web, vagyis világháló névvel 1990-ben került be a köztudatba. Fejlődése azóta is töretlen, felhasználási lehetőségei végtelenek. Mind az internet, mind a számítógép megjelenése és fejlődése életünk felgyorsulásához vezetett. A mai fogyasztó Anélkül, hogy a folyamat lezárult volna, elmondható, a világhálózat megjelenése alapvetően változtatta meg az emberek hétköznapjait: másként kommunikálunk, vásárolunk, szórakozunk, tanulunk és dolgozunk, mint a World Wide Web előtti korszakban. Magyarország ennek a sokrétű és mélyreható változási folyamatnak jelenleg. World Wide Web - 1993-ban vált nyilvánosan elérhetővé, s napjainkban mindenütt jelenlevővé. 2. Intel 4004 - az Intel első, kereskedelmi forgalomban is elérhető mikroprocesszora 1971-ben debütált, s mérete miatt elindította a laptopok és mobiltelefonok fejlődését A Kockacsoki honlapja a World Wide Web Konzorcium Web Akadálymentességi Kezdeményezésében (W3C WAI) foglalt legjobb gyakorlatok és szabványok mentén készült. Fejlesztése során a Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) 2.0 szabvány AA-szintű irányelvei voltak a mérvadóak. Emellett a legfontosabb információkat könnyen.