Home

Színmérés alapjai

1. Példa - színmérés a CIE RGB rendszerben R (λ i )r(λ i) 2 0000 2,5000 3,0000 B (λ)b(λ) G (λ i )g(λ i) 1,0000 1,5000, i i-0,5000 0,0000 0,5000 300 400 500 600 700 800 Álljon a Φ(λ) spektrális eloszlás két azonos intenzitású monokromatikus komponensből: 500 nm és 600 nm hullámhosszú komponensekből Videotechnika 15 A tantárgy neve: Az optikai sugárzás mérése, színmérés alapjai Kódja: A tantárgy neve angolul: Measuring optical radiation, basics of colorimetry Kötelező..

A színmérés témakörében fellelhető hazai és kölföldi, elméleti és gyakorlati színméréstechnikai tartalmak mellet, megtalálhatók itt a színmérő műszerek gyártóinak, forgalmazóinak és a méréssel foglalkozók linkjei. Teret kaptak emellett a színméréstechnikai oktatás, konferenciák és fórumok linkjei is Színméréstechnikai alapok - fogalmak A színmérés alapjai és módszerei Színtani alapok MSZ 7300 - szín Színméréstechnikai összefoglaló (angol, pdf) Grassmann-törvény CIE xyY színinger diagram MacAdam ellipszisek Transzmisszió Transzmisszió mérés (magyar, pdf) A színhőmérséklet Színhőmérséklet diagramok A korrelált. Színtan és színmérés (Borbély Ákos) A tantárgy célja: A színekkel kapcsolatos fizikai, fiziológiai és pszichofizikai alapok, a színkommunikáció, a színrendszerek alapelveinek, valamint a színinger-mérés módszereinek és eszközeinek megismertetése, a színelméleti és színmetrikai alapismerete

Bemutatás. A színmérés témakörében fellelhető hazai és kölföldi, elméleti és gyakorlati színméréstechnikai tartalmak mellet, megtalálhatók itt a színmérő műszerek gyártóinak, forgalmazóinak és a méréssel foglalkozók linkjei Radiometria, fotometria, színmérés. Radiometria, fotometria, színmérés RADIOMETRIA Elektromágneses sugárzás 1 Jelenségek leírására használt három kategória Radiometria, fotometria, színméré.. Könyv: Színmérés alkalmazása a textilipari objektív minősítésben I. - Általános alapok - Bátori Ferenc, Pollák József, Gyimesi János, Holzer Pál, Hruska..

Az optikai sugárzás mérése, színmérés alapjai - Pannon

A színmérés alapjai és módszerei Színtani alapok MSZ 7300 - szín Színméréstechnikai összefoglaló (angol, pdf) Grassmann-törvény CIE xyY színinger diagram MacAdam ellipszisek Fotometria (angol) (tipp) Spektrofotometria Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi ugrópontra: 08_HUN_FIN_Magfizika_radioaktivitas_Vamosi_HP. Könyv: Színmérés a nyomdaiparban - Dr. Schulz Péter, Dr. Gara Miklós, Szilágyi Tamás | BEVEZETÉS A mozgatható betűkkel történő könyvnyomtatás feltalálása.. A színmérés és kolorisztika alapjai, készülék ismeret, mérési hibák. Színmérő használata, felhasználási területek. Részvételi díj: 30.000 Ft+ÁFA/fő. Kedvezmény: A fenti árból X-Rite tulajdonos cégek munkatársai, valamint akik egy cégtől legalább ketten érkeznek 8.000 Ft engedményt kapnak A színmérés korábban tapasztalati úton történt. Adott színű tárgyakkal történt a tesztelt darab színének összehasonlítása. A technológia fejlődésével megalkották a színmérő műszereket. A cél az, hogy a különböző színeket egységes rendszerben, mérőszámok felhasználásával tudjuk megjelölni, megnevezni. A. színmérés sajátossága, hogy egy színérzet mérésére 3 mérıszámot és 3 mértékegységet kell alkalmazni. A CIE SZÍNRENDSZEREK ALAPJAIA CIE SZÍNRENDSZEREK ALALAPAPJAIJAI ALAPJAI 1. Az RGB színmérı rendszer Az alapszínek mértékegységjellegébıl adódóan nem mindegy, hogy melyik kék, melyik zöld,.

A CIE színmérő rendszer - kreativlakas

Színtan Sulinet Tudásbázi

Könyv: Az élelmiszer-analitika elméleti alapjai I. - Dr. Biacs Péter, Dr. Erdélyi Anna, Dr. Gasztonyi Kálmán, Dr. László Elemér, Dr. Lásztity Radomir, Dr... A színtan alapjai; A szín, mint kifejezőeszköz; Az egyik a színinger mérés (alsó fokú színmetrika), a másik az érzet szerinti színmérés (felső fokú színmetrika). A színinger mérésének célja, hogy egy adott színt egyértelműen tudjunk jelölni, a kapott mérőszámok alapján a szín által okozott színingert, a. 5. ÖSSZEFOGLALÁS Három különböző színmérő készülékkel mértünk meg több mint 20 fajta fűszert 3 különböző mérési sorozatban és a mért L*, a*, b* színkoordinátákból számított átlag és szórás értékeiket vizsgáltuk, valamint elemeztük az ismétlőképességre kapott értékeket. A vizsgálat célja elsősorban az volt, hogy információt kapjak arra. 2.3.2 Színmérés a CIELab színrendszerben.. 39 2.3.3 A fotoakusztikus spektrofotometria elméleti alapjai..... 44 2.4 A keménycukorkák és a pezsgőtabletták gyártási folyamata.. 48 3. CÉLKITŰZÉSEK.

UV/VIS Színmérés - METTLER TOLED

Az ATESTOR KFt. magyar tulajdonú cég, mely anyagvizsgálattal és méréstechnikával foglalkozik. Értékesítési, szerviz és vizsgálati szolgáltatást nyújtunk meglévő és új ügyfeleink számára Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online A normális méreteloszlású szerkezeti elemek közötti várható illeszkedések valószínűség-elméleti alapjai. MSZ-9620/5-73 Fénytechnikai terminológia. A radiometria és a fotometria és a színmérés eszközei . MSZ-9620/6-73 Fénytechnikai terminológia. Fénykeltés, lámpák és alkatrészeik

A térharmonikusok. Szűrési műveletek matematikai leírása a fizikai és a Fourier térben. Textúra jellemzés a Fourier térben.A kép-élesítés művelete a Fourier térben. Inverz szűrés, dekonvolúciós képjavítás, minta-keresés. 3D objektumok rekonstrukciója vetületi képeik alapján a Fourier térben. Képtömörítés Kulcsszavak: színtan, színmérés, számítógépes színhasználat. Összefoglaló: A jegyzet megismerteti a hallgatót a színtan elemeivel. Röviden összefoglalja a látás észlelet alapjait, a szem felépítését, az optikai jel retinális feldolgozását

A háromdimenziós képalkotás alapja az emberi látásra vezethető vissza, inspirációja biológiai eredetű. Az emberi látás - és az élővilág egyedeinek jelentős része - úgynevezett binokuláris alapokon nyugszik, azaz a két szem által leképzett térrész síkbeli képeit az agy egy közös feldolgozási algoritmus segítségével együttesen értékeli, értelmezi Színek kölcsönhatása : a látás didaktikájának alapjai by: Albers, Josef (1888-1976) Published: (cop. 2006) Színmérés by: Lukács Gyula Published: (1982 A színmérés elve, gyakorlati megvalósítási lehetőségei: spektrális és tristimulusos színmérés. Labor: 5.-8. mérések (4) 9. 2 2 Előadás: Fényforrások csoportosítása (hőmérsékleti sugárzók, kisüléses fényforrások, elektro-lumineszcens fényforrások). Fényforrások jellemzés A képtechnika alapjai c. tárgyához Belső használatra! BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar színmérés Színekre bontás képfelvételkor Spektrális érzékenység, színlátás Színlátás, színmérés Színekre bontás képfelvételkor A HLS színrendszer Rh = R - min(R,G,B) Gh = G - min(R,G,B) Bh = B - min(R,G,B) Ha.

spektrális és tristimulusos színmérés. Az egyenl ı köz ő színterek (Luv, Lab). Egyéb színrendszerek. Fényforrások színtani jellemzése. Szính ımérséklet, színvisszaadási index, standard sugárzók és fényforrások. 4. 4 A fényforrások csoportosítása. A h ımérsékleti sugárzás fizikai alapjai. Az izzólámpa. Az eddig csak angol nyelven elérhető Arduino Notebook magyarul, nyomtatva is megjelent. Tartalma az arduino programozás alapjai, az Arduino alappanelek kapcsolási rajzai, és egy Arduino utasítás súgótábla VIEE9006 A képtechnika alapjai és a VIHIA325 Médiakommunikáció. 7. A tantárgy célkitűzése. A tárgy feladata: az emberi látás fiziológiájából valamint a szükséges optikai alapokból kiindulva megismertetni azokat az alapvető eszközöket és módszereket, amelyekkel a vizuális információ kezelése során a mérnök. színmérés, a színek felosztása, csoportosítása, színkeverés. A színkutatások történeti áttekintése. A látás élettani síkja. A látás mint idegfolyamat. A digitális képszerkesztés alapjai. Színek használata. Színek kiválasztása és szerkesztése. Munka a különböző színmódokkal. A Szín paletta. Színtár. A. Színtan és színmérés. NEPTUN-kód: RMXSS1SBLE. Óraszám: ea+gy+lb. Ismeretanyag leírása: A színekkel kapcsolatos fizikai, fiziológiai és pszichológiai alapok, a színkommunikáció-a színrendszerek alapelveinek, valamint a színingermérés módszereinek és eszközeinek megismertetése, a színelméleti és színmetrikai.

A színekkel kapcsolatos fizikai, fiziológiai és pszichológiai alapok, a színkommunikáció-, a színrendszerek alapelveinek, valamint a színingermérés módszereinek és eszközeinek megismertetése, a színelméleti és színmetrikai alapismeretek nyomdaipari alkalmazásának átfogó bemutatása 2 2. Irodalmi áttekintés 2.1. Nagy hidrosztatikus nyomáskezelés technológiai alapjai A nagy hidrosztatikus nyomású technológia olyan, nem h ıkezelésen alapuló tartósítás

Hírszerkezet a nyomtatott és elektronikus sajtóban. A lead fogalma, fajtái, a tudósítás, a riport. A publicisztikai műfajcsoport (a kommentár, a hírmagyarázat, a glossza és a jegyzet, a vezércikk, a recenzió, a kritika és az esszé (tanulmány). a színes televíziózás alapjai a színmérés alapjai és a fehéregyensúly A mechatronikai mérnök mesterszak részére tananyagfejlesztés keretén belül készült Műszaki Optika című jegyzet a hallgatókat a mérnöki szemléletű optika alapvető ismereteinek világába kalauzolja, elsősorban az optikai rendszerek tervezése és fejlesztése megalapozásának szándékával. A geometriai optika eszköztárát használva tárgyalja a legalapvetőbb. Alapok. A kép bemenetének és kimenetének nagy hasonlóságát színhűségnek nevezzük. Ennek a színhűségnek az elérése érdekében színkezelő rendszereket (CMS, angol színkezelő rendszer) használnak, de soha nem tudnak 100% -os egyezést biztosítani.. Használjon színkezelő rendszereke D A piackutatás és marketing alapjai B A finanszírozás lehetőségei C Az üzleti terv tartalma, felépítése C A különböző vállalkozási formák jellemzői színmérés, színmódok, képformátumok A Színrendszerek (CIE, RGB, CMYK, direkt színek, fizikai színminták színmélység, színmérés 2 ECDL 1. m. IT alapismerete Ésik Zoltán, Gombás Éva, Iván Szabolcs, SZTE TTIK, Számítástudomány Alapjai Tanszék. Kulcsszavak: szavak, nyelvek, véges automaták, reguláris kifejezések Foglalkozik a színmérés alapjaival, így a radiometriai és fotometriai fogalmakkal, a színinger-mérés törvényszerűségeivel, és a számítógépes szín-management.

Színméréstechnikai alapok - fogalma

Színmérés lap - Megbízható válaszok profiktó

Radiometria, fotometria, színmérés

Benkó, Dán, Feleki, Horváth, Sulyok: Az egyenáramú energiaátvitel alapjai. 1991 Budapest MVMT belső kiadvány CCITT Directives: Calculating induced voltages and currents in practical cases. Vol.II.1989 2020/2021-es tanév Oktatóink Helyi oktatók Veres Hanga Katalin Szociológia, Marketingkutatás Tóth László Környezetgazdaságtan Török Melinda Biztonságtechnika Tankó László Logisztika, Vállalati pénzügyek Szilágyi István Adótan, E-közigazgatás Szilágyi Csaba Általános mérnöki ismeretek Dr. Székely Szilárd Külkereskedelem és értékesítéstechnika. 6. Színtan és színmérés (Borbély Ákos) 7. A felületi mikrogeometria és mikrotopográfia vizsgálata (Palásti-Kovács Béla, Farkas Gabriella) 8. Mikroelektronikai anyagok és szerkezetek vizsgálati módszerei (Kovács Balázs) 9. Hőtranszport végeselem modellezése (Borza Sándor) 10. Törésmechanika (Kovács Tünde) 11 CMS: színmérés CMYK: színingerkeverés color: színjellemzôk color balance: színegyensúly colour: color copyrightoldal: A címnegyed negyedik oldala, amely általában a következôket tartalmazza: a szerkesztô, a lektor, a fordító neve, fordítás esetén a mû eredeti címe, a copyright szövege és támo-gatás esetén a. A szín fogalma a Nemzetközi Világítástechnikai Szótár szerint. A szín a vizuális érzéklet azon tulajdonsága, amelynél valamely felület tulajdonságai hasonlóak az olyan észleletekhez, mint a vörös, sárga, zöld és kék, illetve ezek kombinációja. Az észlelt szín vizuális érzéklet, amit olyan szavakkal fejezünk ki, mint sárga, narancs, barna, vörös, rózsaszín.

Bátori Ferenc: Színmérés alkalmazása a textilipari

Nyomdaipari gépészeti ismeretek A műszaki rajz alapjai. Méretezés, sík- és térábrázolás. Papírszolgáltatóművek feladata, működése. Ismerje a színmérés elvét, a színrendszerek (CIE RGB, Adobe RGB, CMYK, LAB, HSB) egymásra épülését, konvertálhatóságát A méretezés alapjai II. Épületek terheinek számítása az MSZ szerint SZIE-YMMF 1. Erőtani tervezés 1.1. Tartószerkezeti szabványok Magyar Szabvány: MSZ 510 MSZ 15012/1 MSZ 15012/2 MSZ 15020 MSZ 15021/1 színmérés Kategóriák mechanikai pld. fotometria Jelenség Mennyiség Egység távolság hosszúság méter világosság vagy. A színkezelés lehetővé teszi, hogy azonos színhatást érjünk el a különböző kimeneti eszközökön, például monitoron, proof-nyomtatón vagy nyomógépen. Tudatosan alkalmazott színkezeléssel, bármely bemeneti eszközről származó eredeti reprodukálhatóan jeleníthető meg bármely kimeneti eszközön

Dr. Schulz Péter: Színmérés a nyomdaiparban (Könnyűipari ..

A SZAKKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI I. Szakmai ismeret 1. A nyomdabetűk rendszerezése - Gutenberg szerepe, - a rendszerezés szempontjai, - a csoportok jellemző jegyei, - elektronikus betűkialakítási módok, - a betű megválasztásának szempontjai, - a betűkeverés szabályai A színkeverés alapjai A színek jellemzői. Bármilyen szín pontos meghatározásához a következő jellem­zőket kell figyelembe vennünk: Színezet: monokromatikus spektrálisan tiszta fénynek a hullámhosszával jellemezhető, amely azonos színűnek lát­szik az adott színnel. Színrendszerek, színmódok - Színmérés. A készlet segítségével az elektronikai alapok és kiegészíthetők mindig kéznél vannak. A csomagba a gyakran használt alkatrészek kerültek be - hogy minden esetben legyen tartalék a gyűjteményben. Csomag tartalma 1x RGB LED (5mm) 25x LED(5mm; Fehér, Piros, Zöld, Sárga, Kék) 5x PN2222 tranzisztor, 5x BC547 tranzisztor, 5x BC557 tranzisztor, 5x 1N4001 dióda, 1x L293D.

vizsgálatok elméleti alapjai Színmérés 7. Elektrokémiai ionkoncentráció meghatározás, pH mérés 8. Kromatográfía 9. Reológia 9.1. Reoiógiai alapfogalmak 9.2. Az élelmianyagok reoiógiai vizsgálatának jelentősége 9.3. Élelmianyagok reoiógiai sajátsága Emberi érzékszervek (látás és hallás tulajdonságai) akusztika, színmérés 3 2 Analóg modulációs technikák (AM FM és PM) 4 2 Digitális modulációk (ASK, FSK és PSK) 5 2 1. zárthelyi 6 2 Kvadratúra amplitúdó modulációk (analóg és digitális QAM) 7 2 Jelek digitalizálása, PAM és PCM jel előállítás 8 Színmérés lap - Megbízható válaszok profiktó ︻̷̿┻̿═━一₭ÏḼḼ℥℟ཌ. 45 24. ꧁༒☬Mero☬༒꧂ MERO Olabilir: Bana, sana, bize bi' şey olabilir Sebebini biliyorum Şükür ederim Rabb'ime Silahım var bile, sıkarım kalbine Yaz yine yeni beste, flow da var ses de İster 'Mero' de ya da 'Enes' de Viele. Színmérés. Csányi Sándor: Mérési tapasztalatok egy új magyar színmérő műszerrel. 27. Kolorisztikai Szimpózium, 1999. Előadások. 116-119.p. (MTA-MMSZ) Hadnagy András: A tristimulusos színmérés előnyei a spektrofotométeres színméréssel szemben. Élelmiszerfizikai Közlemények, 1995/1-2. 41-47.p. (BME A színmérés a színészleléshez. Oldalról bőr és nyálkahártyák A Plaquenil mellékhatásai a leggyakoribbak. Ez egy másfajta kiütés, növeli a bőr érzékenységét a fényre, a bőr pigmentációjának változása és a haj, viszkető bőr, kopaszság, elsősorban a különböző bőrbetegségek súlyosbodása, pikkelysömör

Video: Multimédia alapjai Digital Textbook Librar

KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Színtan Tantárgy kódja VKO 1010 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30 A denzitás- és színmérés gyakorlati felhasználói szint ű oktatása-képzése 3 x 7+ v MM 1.1. Denzitométerek használata (képzés) 1 x 7 (color management) alapjai (oktatás-képzés) 2 x 7 +v ME 4. Környezetvédelem a grafikai iparban - a zöld nyomtatás 1 x 7 ME 5. Az FSC/PEFC-COC rendszerek bevezetésének kérdései. 10.15 - 12.00 A LED fotometria alapjai Fényáram -mérés, teljesítménytényező 12.00 - 13.00 Ebédszünet 13.00 - 14.00 LED színmérés, tristimulusos és színképmérés, a szabványos rendszer hiányosságai, gyakorlati megoldások Spektrum mérés, szám -példák 14.00 - 15.0 Spektrométer [ÁBRA] Meyerstein-féle spektrométer. Újabban a S. a Rowland-féle rácsok alkalmazása által nagyon tökéletesedett. Rowland ugyanis tükörfémből álló 3-5 cm. átmérővel és 1,5-6,5 m. görbületi sugárral biró vájt tükrökre egyenlő közü 14,000-100,000 finom vonalat vés, ugy hogy 1 mm. hosszuságra 400-800 vonal esik Spektrométer. spektrométer. oly.

Digitális fotózás cikkek - fotozasblog

Technika, 1941 (22. évfolyam, 1-10. szám) Arcanum ..

Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Képzési terv 2015. szeptember 2 TARTALOM 1. A képzés célja 2. A doktori iskolát megalapozó ismeretek (mesterképzések A színészlelés fiziológiai alapjai. Szabó Ferenc; 2 A szem szerkezetének fejlodése. Különbözo fajokban különbözo, mégis azonos gének muködnek a kifejlesztésében pl. a légy és az egér esetében. A primitív szemben is a rhodopsin a fotopigmens, (600 millió éves) S és L (vagy M fotopigmens 500 millió éve összehasonlítása a színmérés tükrében. II. Wagner, A., Horváth, L., Kiss, T. és Gyetvai, J..... 47 Sajt fehérjetartalmának spektro­ fotometriás meghatározása az ultraibolya tartományban. Gábor M-né..... 122 Egyéb Adatok egyes hazai ehető gom­ bák fehérje tartalmára és ra

Atestor Anyagvizsgálat és méréstechnik

 1. Informatika alapjai FESADF Borbély Ákos dr. Kiadványszerkesztés Multimédia és nyomtatáselmélet Multimédia I-II. Színtan és színmérés I-II. Ipari termék- és formatervező mérnöki, Könnyűipari mérnöki CAD/CAM I-II. FU0FI0 Broczkó Péter dr. Hálózati szolgáltatások tervezése és működtetése Mérnök informatikus.
 2. Az adatok a Neptunból és az órarend-felelőstől kapott XLS állományokból automatikusan képződnek; az órák időpontjával és helyével kapcsolatos hibákat kérjük az XXX [kukac] nik.uni-obuda.hu címen jelezzék
 3. ÓRAREND 2010/2011/1. Betűrendes mutató. kód Tárgykód Tárgynév Oktatók Köv K E G L Ktíp kk Órarendi információk 309 BMEVEMKA503 A biológiai iparok elválasztási műveletei Dr. Pécs Miklós V 4 3 0 0 Elm 6 H:15:15-17:00(CH308); P:14:15-17:00(CHA20); 300 BMEVEMBA215 A környezetvédelem alapjai Tardy Gábor Márk, Dr. Jobbágy Andrea F 2 2 0 0 Elm 1 H:14:15-16:00(CHC14); 134.
 4. REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR TÁJÉKOZTATÓ A MÚLT A kar jogelődje a Könnyűipari Műszaki Főiskola (KMF) volt, amely a könnyűipari mérnök, a biztonságtechnikai mérnök és a műszaki menedzser szakokon képzett mérnököket. A KMF elődje az 1962-ben alapított Felsőfokú Könnyűipari Technikum
 5. Itten színtan pdf. SZÍNTAN 4.1 Johannes Itten Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Színtan - Színdinamika Horváth Gábor * A színek harmóniája * A 7 színkontraszt 1. magábanvaló színkontraszt 2. fényárnyék kontraszt 3. hideg -meleg kontraszt 4. komplementer-kontraszt 5. szimultánkontrasz Johannes Itten (11 November 1888 - 25 March 1967) was a Swiss expressionist painter, designer.
 6. DeFelsko PosiTest leszakításos tapadásmérő. Bevonatok tapadásának mérése fém, fa, beton és egyéb szilárd alapok esetén

A Hírközlés Alapja

 1. Fény- és színmérés alapjai: Fény fizikai jellemzői, fotometriai mértékegységek, CIE színmérő rendszerei. • Húsvét • A jelenlét a gyakorlatok 70%-án kötelező (TVSz 14.§ (3) alapján)
 2. 15 GVMME* Menedzsment alapjai 8 34 0 21 RMTSS1NTLE Színtan és színmérés 12 40 8 é * 22 RTTTE1MTLE Tervezéselmélet - e-learning 12 4 8 0 é 4 23 RMKMR1GTLE Műszaki rajz és dokumentáci.
 3. VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR. Ó R A R E N D. 2010/2011. TANÉV. I. FÉLÉV Tartalomjegyzék. Időbeosztás 3. VE 1. évf. BSc
 4. 531.42; M: Tömeg. Súly. Fajsúly. Sűrűség; CA: fajsúly (mech) súly (mech) sűrűség (mech) tömeg (mech) 531.43; M: Súrlódás általába
 5. Abstract. 1959 / 1. szám Berényi Dénes: Megjegyzések a magspektroszkópia problémáihoz egy svédországi tanulmányúttal kapcsolatban Yang, C. N.: A paritás megmaradásá

Dr. Biacs Péter: Az élelmiszer-analitika elméleti alapjai ..

 1. A lap.hu oldalak tematikus kezdőlapja. Karbantartott linkgyűjtemények a lap.hu-n, több ezer témakörből a Startlaptól
 2. Menedzsment alapjai Projektmunka a Ipari technológiák gépei I. Ipari technológiák gépei II. Marketing és kereskedelem CAD/CAM I. CAD/CAM II. Termékkonstrukció III. Megjelenítési technikák I. Megjelenítési technikák II. Alap összórasz: Divattermék technológia specializáció-39. 40. BSc (E) Mintatanterv Gyakorlati órák.
 3. 15 GVXME1IBLE Menedzsment alapjai 8 3 4 0 é 3 16 RTXMK1KBLE Marketing és kereskedelem 12 2 4 8 0 é 2 17 RMEPR1KBLE Projektmenedzsment 8 2 4 4 0 v 2 232 75 12 4 8 0 8 20 0 28 0 14 36 8 32 0 24 32 24 8 0 19 4 4 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 8 0 4 a) Szakmai spec. megfelelő műszaki ism. 21 RMXSS1KBLE Színtan és színmérés 12 4 40 8 é

Fűszerek színmérési vizsgálata / Záródolgozatok / ID: 74278

Régikönyvek, Illés Gábor - Photoshop Enciklopédia. Régikönyvek webáruház. Hűségklu Régikönyvek, Géher Károly - Híradástechnika. Régikönyvek webáruház. Hűségklu EuropassÖnéletrajzSzemélyi adatokVezetéknév / Bolgár JuditUtónév(ek)Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil:+36 30. 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. Tantárgy kódja Tantágy neve Tantárgy angol neve Félévi.